Poškodenie krupobitím? Naša sila pre vašu bezpečnosť!

Malé sprchy so snehom sú pre dobre krytú strechu skôr neškodné. V kombinácii s prudkým dažďom a búrkami sa však vyskytujú búrky s krúpami, ktoré sú každý rok intenzívnejšie a môžu spôsobiť vážnejšie škody. Tuhé zrážky od priemeru 5 mm sa označujú ako krúpy.

Strecha nie je len jednoducho strechou nad hlavou,  ale vytvára domov, poskytuje istotu a hlavne bezpečnosť ! Preto je obzvlášť dôležité, aby strecha niečo vydržala a dom a jeho obyvateľov ochránila  pri búrke, víchrici aj krupobití. 

Ukázalo sa, že v tomto prípade hrá kvalita materiálu najvyššiu rolu. Naše keramické krytiny s hrúbkou črepu od 10 mm a viac, vyrobené s vysokokvalitnej hliny, sú zárukou dobrej pevnosti voči poveternostným podmienkam, vrátanie krupobitia. 

V dôsledku klimatických zmien a stále intenzívnejších víchric v kombinácií s týmto nepriaznivým javom, sme niektoré naše keramické škridly nechali certifikovať ako bezpečné proti krupobitiu! Niektoré z našich modelov, boli schopné dosiahnuť vysoké triedy odolnosti voči krupobitiu bez toho, aby sme museli robiť zmeny v štruktúre materiálu či tvare produktu. Známa ľahkosť kladenia našich strešných škridiel tak naďalej ostáva medzi našimi benefitmi.

 

Naše certifikované  keramické strešné škridly - proti krupobitiu

Skúšanie a certifikácia sa urobili v spolupráci so známym IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH ( čiže s IBS-ústavom pre techniku požiarnej ochrany a výskum bezpečnosti, s.r.o.) v nemeckom Linz. Naše škridly J160, J13v a Z5 získali Triedu odolnosti proti krupobitiu 4, ktorá zodpovedá spŕške krupov s veľkosťou zŕn až do 40 mm. V prípade viacdrážkovej škridly J11v bola ako 11-formátová viacdrážková vlnovková škridla z nemeckej produkcie dokonca vyznamenaná špičkovou hodnotou odolnosti proti krupobitiu 5 !  

Vysokohodnotné keramické strešné škridly s certifikáciou odolnosti proti krupobitiu môžu byť jedinečným riešením, ako sa ochrániť  pred krupobitím a vyhnúť sa škodám spôsobeným na streche! Napríklad v Rakúsku a vo Švajčiarsku už existuje obchodný register, v ktorom je klasifikovaná odolnosť stavebných materiálov proti krupobitiu. Táto klasifikácia do takzvaných Tried odolnosti proti krupobitiu (HW) pomáha v obzvlášť postihnutých regiónoch s výberom strešných škridiel a aj poisťovne pri poisťovaní proti krupobitiu v nich pri určovaní plnenia hľadajú informácie. K certifikácii sú definované viaceré Triedy odolnosti proti krupobitiu od 1 smerom nahor. Hodnota 1 zodpovedá v tejto súvislosti slabej ochrane proti krupobitiu, naproti tomu hodnota 5 zodpovedá veľmi vysokej odolnosti proti krupobitiu. 

Certifikát  odolnosti keramických krytín proti krupobitiu posúva naše produkty do kategórie vysoko bezpečných stavebných materiálov. 

V súčasnosti naďalej objednávame nové skúšky aj pre ostatné naše produkty.