Perfekcionizmus pre Vašu strechu s celokeramickým J11v - riešením hrebeňa – FAL

Celokeramické riešenie hrebeňa J11v - vetracej škridly pre napojenie hrebeňa je kľúčom k technicky a esteticky perfektnému ukončeniu strechy. Využitím vetracej škridly pre napojenie hrebeňa vzniká  - popri kompletnom ušetrení hrebeňového pásu - aj trvalé odborne správne odvetranie strechy až do veľkosti 113,0 cm2 vetracieho prierezu na bežný meter. Oboje umožňuje vyhotoviť technicky optimalizované ukončenie hrebeňa. Ekonomicky výhodné ukladanie vetracích škridiel pre napojenie hrebeňa ušetrí z časti vysoké náklady za hrebeňové pásy a cenný čas, pretože odpadá časovo náročné uloženie rolovacieho hrebeňového pásu. Rovnako odpadá aj komplikované lepenie hrebeňového pásu v daždi a jeho často potrebné dopracovanie. Hrebeňový pás je dočasný produkt a musí sa preto skôr či neskôr vymieňať. Riešenie hrebeňa J11v je naproti tomu systém s dlhou životnosťou, ktorý sa trvalo postará o bezpečnosť a ostane zachovaný po celé desaťročia.  

Pri existujúcich, na trhu sa nachádzajúcich riešeniach vetracej škridly pre napojenie hrebeňa, sa musia hrebenáče z časti namáhavo upevňovať dodatočnými drôtmi. Nový systém J11v - vetracie škridly pre napojenie hrebeňa  tu poskytuje ďalšiu výhodu : postačuje jednoduché zaskrutkovanie hrebenáča pomocou hrebeňovej svorky do hrebeňovej laty, ide tak o bezpečné riešenie s dlhou životnosťou.

Pre nový systém J11v - vetracie škridly pre napojenie hrebeňa,  odporúčame náš systémový hrebenáč F16, ktorý sa dá použiť až do sklonu strechy 50 stupňov. J11v - vetracie škridly pre napojenie hrebeňa, k nim prislúchajúce krajné škridly ako aj hrebenáče F16, získate za atraktívnu cenu, čo je ďalší vynikajúci argument predaja. 

Použitím celokeramického riešenia hrebeňa J11v od Jacobi-Walther docielite estetický pohľad na strechu, technicky optimálne riešenie, ako aj vysokohodnotnú ochranu proti vniknutiu dažďa. Ďalšou technickou výhodou je trvalo odborne vyhotovené odvetranie strechy, ktoré navyše poskytuje aj ochranu proti vysokým zaťaženiam vetra. Celokeramický systém J11v vetracích škridiel pre napojenie hrebeňa zabezpečuje technicky a esteticky vysokokvalitný výsledok aj pri napojení vikiera. Často nevzhľadné napojenie  z oloveného plechu je v tomto prípade zbytočné. Znovu ušetríte čas, ktorý by ste stratili pri zapracovaní tohto napojenia. Navyše dosiahnete lepšie odvetranie vikierov. Vďaka veľkému rozsahu posunu škridly J11v v krycej dĺžke a novej vysokej posúvateľnosti v krycej šírke až do 8 mm máte k dispozícii jedinečný produkt, ktorý sa dá flexibilne použiť  pri novostavbách a aj pri rekonštrukciách.  

Vychutnajte si prvé dojmy ohromujúceho predstavenia novej škridly J11v. Vo videu je použitá škridla vulkanická sivá matná, ktorá patrí do našej prémiovej kolekcie glazúr ˶Avantgarde˝. Ďakujeme nášmu partnerovi z pokrývačskej firmy Stolberg Bedachungen GmbH v Göttingen-e za video, ktoré nám dal k dispozícii.